Μενού Κλείσιμο

Συνοδευτική Επιστολή & Linkedin Profile

Δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής

«Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποδίδει την πλήρη επαγγελματική δυναμική κάθε ατόμου, ώστε καθένας να έχει τη δυνατότητα να αξιώνει  και να διεκδικεί θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες, τα προσόντα, τις επιθυμίες και την επαγγελματική του εμπειρία. Κατά αυτό τον τρόπο μπορεί να βιώνει δημιουργικότητα, επαγγελματική ικανοποίηση καθώς και κοινωνική ανέλιξη.»

Με αυτό το όραμα, οι  κατεξοχήν ειδικοί στα βιογραφικά σημειώματα, έμπειροι επαγγελματίες, με εξειδίκευση στην Αγορά Εργασίας και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, του οργανισμού My Future Career, είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις  δημιουργίας οποιουδήποτε Βιογραφικού Σημειώματος και  Συνοδευτικής Επιστολής. Λάβετε υπόψη ότι έχουμε δει χιλιάδες βιογραφικά σημειώματα κατά τη διάρκεια διαχείρισης διαδικασιών προσλήψεων. 

Είτε πρόκειται για έμπειρα στελέχη οποιαδήποτε ειδικότητας, για επιστήμονες, για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, για εργαζόμενους σε τεχνικά επαγγέλματα, είτε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορούμε να δημιουργήσουμε  το βιογραφικό σας σημείωμα και τη Συνοδευτική σας επιστολή, τόσο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Δημιουργία Linkedin Profile

Η πλειονότητα των εργοδοτών αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους στο κοινωνικό μέσο επαγγελματικής δικτύωσης LinkedIn, όποτε αν επιθυμείς επιτυχημένη σταδιοδρομία η  παρουσία σου σε αυτό το μέσο είναι επιβεβλημένη.

Οι επιστήμονες και έμπειροι επαγγελματίες με εξειδίκευση στην Αγορά Εργασίας και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Οργανισμού του οργανισμού My Future Career, μπορούν να σου δημιουργήσουν το επαγγελματικό σου profile μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες επαγγελματική σου εξέλιξης.

Καλέστε μας !