Μενού Κλείσιμο

Για Γονείς & Μαθητές

Ατομική συμβουλευτική μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου.

Η ομάδα Συμβούλων Σταδιοδρομίας του My Future Career, η οποία αποτελείται από έμπειρους επιστήμονες και ειδικούς στην αγορά εργασίας και στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, έχοντας πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας του ρόλου της στην παροχή βοήθειας τόσο προς τους μαθητές, όσο και προς του γονείς  στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος,  έχει συνθέσει ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και τη σοβαρότητα της στιγμής. Το πρόγραμμα συνδυάζει τον εντοπισμό στοιχείων  που συνθέτουν το εργασιακό προφίλ του μαθητή με την παροχή έγκυρης πληροφόρησης από ειδικούς στην αγορά εργασίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο της υπηρεσίας ο μαθητής  καλείται να συμπληρώσει  ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο της σειράς Ariston  της εταιρίας  Computer Academy, το οποίο είναι το παλαιότερο και εγκυρότερο εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελληνική αγορά. Από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προκύπτει μια αναφορά σχετικά με τις  κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, την εργασιακή προσωπικότητα,  την αξιολόγηση των  ικανοτήτων, καθώς και μια σειρά ευρημάτων που συνθέτουν το εργασιακό προφίλ του μαθητή. Στην ίδια αναφορά παρουσιάζονται ιεραρχημένες ομάδες επαγγελμάτων καθώς και σχολές  σύμφωνα με το εργασιακό προφίλ του μαθητή.

Στο δεύτερο στάδιο ερμηνεύονται τα ευρήματα της αναφοράς από τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας . Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο μαθητής επικυρώνει ή ανακαλύπτει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του και ξεκινά η προσπάθεια σύνδεσης  με τις αντίστοιχες σχολές με τα κατάλληλα επαγγέλματα.

Στην επιτυχία της συγκεκριμένης προσπάθειας καθοριστικό ρόλο παίζει η  ομάδα των έμπειρων Συμβούλων Σταδιοδρομίας του My Future Career, καθώς αποτελείται  από ειδικούς της αγοράς εργασίας εκτός από επιστήμονες , που παρέχουν  έγκυρη πληροφόρηση  αναφορικά με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται πληροφόρηση αναφορικά με αμοιβές για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες ειδικότητες, προοπτικές απασχολησιμότητας ανά ειδικότητα,  απαιτούμενες δεξιότητες  ανά ειδικότητα, επαγγέλματα που δεν καλύπτονται από τα Ελληνικά ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, κ.α. Η πληροφόρηση βασίζεται σε έγκυρες μελέτες και έρευνες.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου  Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων.

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί το τελευταίο και πιο σημαντικό στάδιο στη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Η έμπειρη ομάδα των Συμβούλων Σταδιοδρομίας του οργανισμού My Future Career διαθέτει τόσο την εμπειρία όσο και τη γνώση, ώστε να βοηθήσει τους υποψηφίους στην ορθή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Πιο συγκεκριμένα η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Αναλυτική ενημέρωση των σχολών, των προγραμμάτων σπουδών τους καθώς και των επαγγελμάτων που τις συνοδεύουν.
 • Αναλυτικός υπολογισμός των μορίων του υποψηφίου
 • Διεξοδική πληροφόρηση για την κατάσταση τόσο της υπάρχουσας, όσο και της μελλοντικής αγοράς εργασίας εγχώριας  και διεθνούς.
 • Ιεράρχηση των προσωπικών προτιμήσεων των υποψηφίων με βάση τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις προοπτικές των επαγγελμάτων καθώς και τη γενικότερη αγορά εργασίας
 • Ενημέρωση αναφορικά με τις αναμενόμενες βάσεις
 • Ανάλυση των δυνατοτήτων για μεταπτυχιακές σπουδές
 • Γενικότερη ενημέρωση (μεταγραφές, επίπεδο ενοικίων, δυνατότητα στέγασης σε εστίες, ειδικές κατηγορίες, κ.α.)

Για φοιτητές/αποφοίτους

Συμβουλευτική για Σπουδές στο Εξωτερικό

Όταν η απόφαση για φοίτηση στο εξωτερικό έχει ληφθεί είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ξεκινά η διαδικασία της σωστής επιλογής τόσο του εκπαιδευτικού ιδρύματος όσο και του προγράμματος. Η έμπειρη ομάδα Συμβούλων Σταδιοδρομίας του οργανισμού My Future Career έχει εκπονήσει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που καλύπτει κάθε πτυχή της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Τη χορήγηση έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων, ώστε να διαγνωστούν οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του ενδιαφερόμενου
 • Αντιστοίχιση των ευρημάτων του ενδιαφερόμενου με προπτυχιακά η μεταπτυχιακά προγράμματα
 • Ενημέρωση για την εικόνα που παρουσιάζουν τα επαγγέλματα, που συνδέονται με τα προτεινόμενα προπτυχιακά η μεταπτυχιακά, τόσο στην Ελληνική και στη διεθνή αγορά εργασίας
 • Πληροφόρηση για τις απαιτήσεις επιλογής των προγραμμάτων
 • Συμπλήρωση αιτήσεων, δικαιολογητικών και άλλων απαραίτητων  εγγραφών τόσο για την υποβολή της υποψηφιότητας, όσο και της εγγραφής.

Σεμινάρια Πληροφόρησης Επαγγελμάτων

Είναι κοινός τόπος ότι υπάρχει έλλειμμα αξιόπιστης και έγκυρης πληροφόρησης  σε επίπεδο τόσο μαθητών, όσο και γονέων, αναφορικά  με την παρούσα, όσο και με τη μελλοντική αγορά εργασίας, τη φύση των επαγγελμάτων, την εξέλιξη που παρουσιάζουν, τις δεξιότητες που απαιτούν, τις προοπτικές τους, τις αμοιβές τους, κ.α.

Για να αντιμετωπιστεί η συγκριμένη ανάγκη, με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο και να μην αφεθεί η πληροφόρηση αναφορικά με τα παραπάνω θέματα στα χέρια μη σχετικών, ή ομάδα ειδικών του οργανισμού My Future Career στην αγορά εργασίας και στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων έχει συμπυκνώσει τη μακροχρόνια εμπειρία της κατά τρόπο χρηστικό και κατανοητό σε ένα κύκλο σεμιναρίων που προσφέρουν έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση.

Καλέστε μας !