Μενού Κλείσιμο

Φοιτητές – Απόφοιτοι

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Σεμινάρια Πληροφόρησης Επαγγελμάτων

Είναι κοινός τόπος ότι υπάρχει έλλειμμα αξιόπιστης και έγκυρης πληροφόρησης  σε επίπεδο τόσο μαθητών, όσο και γονέων, αναφορικά  με την παρούσα, όσο και με τη μελλοντική αγορά εργασίας, τη φύση των επαγγελμάτων, την εξέλιξη που παρουσιάζουν, τις δεξιότητες που απαιτούν, τις προοπτικές τους, τις αμοιβές τους, κ.α.

Για να αντιμετωπιστεί η συγκριμένη ανάγκη, με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο και να μην αφεθεί η πληροφόρηση αναφορικά με τα παραπάνω θέματα στα χέρια μη σχετικών, ή ομάδα ειδικών του οργανισμού My Future Career στην αγορά εργασίας και στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων έχει συμπυκνώσει τη μακροχρόνια εμπειρία της κατά τρόπο χρηστικό και κατανοητό σε ένα κύκλο σεμιναρίων που προσφέρουν έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση.

Συμβουλευτική για Σπουδές στο Εξωτερικό

Όταν η απόφαση για φοίτηση στο εξωτερικό έχει ληφθεί είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ξεκινά η διαδικασία της σωστής επιλογής τόσο του εκπαιδευτικού ιδρύματος όσο και του προγράμματος. Η έμπειρη ομάδα Συμβούλων Σταδιοδρομίας του οργανισμού My Future Career έχει εκπονήσει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που καλύπτει κάθε πτυχή της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Τη χορήγηση έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων, ώστε να διαγνωστούν οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του ενδιαφερόμενου
 • Αντιστοίχιση των ευρημάτων του ενδιαφερόμενου με προπτυχιακά η μεταπτυχιακά προγράμματα
 • Ενημέρωση για την εικόνα που παρουσιάζουν τα επαγγέλματα, που συνδέονται με τα προτεινόμενα προπτυχιακά η μεταπτυχιακά, τόσο στην Ελληνική και στη διεθνή αγορά εργασίας
 • Πληροφόρηση για τις απαιτήσεις επιλογής των προγραμμάτων
 • Συμπλήρωση αιτήσεων, δικαιολογητικών και άλλων απαραίτητων  εγγραφών τόσο για την υποβολή της υποψηφιότητας, όσο και της εγγραφής.

Εργαλεία προτεινόμενων μεταπτυχιακών

 • Ο οργανισμός My Future Career δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους προπτυχιακών πανεπιστημιακών προγραμμάτων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο να λάβουν, με τη βοήθεια έγκυρων και αξιόπιστων επιστημονικών εργαλείων ιεραρχημένο κατάλογο μεταπτυχιακών προγραμμάτων που ταιριάζουν στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους.

      Υπηρεσία Απόκτησης Επαγγελματικής Ταυτότητας

Είναι συχνό το φαινόμενο άτομα τα οποία δεν έχουν καμία εργασιακή εμπειρία και επιθυμούν να εισέλθουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας να χρειάζονται βοήθεια και καθοδήγηση. Για τις συγκριμένες περιπτώσεις η ομάδα των εξειδικευμένων συμβούλων σταδιοδρομίας του My Future Career έχει εκπονήσει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που περιλαμβάνει:

 • αξιολόγηση ικανοτήτων,
 • προσδιορισμός εργασιακής προσωπικότητας και κίνητρων
 • προτεινόμενα επαγγέλματα που ταιριάζουν στο άτομο
 • εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών
 • παροχή έγκυρης πληροφόρηση για επαγγέλματα (καθήκοντα, αμοιβές, προοπτικές, κα)
 • σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος
 • προετοιμασία για επαγγελματικές συνεντεύξεις
 • εξοικείωση με σύγχρονες διαδικασίες επιλογής προσωπικού
 • εκπαίδευση στις μεθόδους αναζήτησης εργασίας

Καλέστε μας !