Μενού Κλείσιμο

Εργαζόμενοι – Άνεργοι

Επαναπροσδιορισμός Σταδιοδρομίας

Η εργασία αξίζει να αποτελεί επιλογή! Για να το εξασφαλίσουμε, στα πλαίσια της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, αναπτύξαμε την υπηρεσία Επαναπροσδιορισμού Καριέρας.

Η χρήση των κατάλληλων επιστημονικών εργαλείων και η συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους σταδιοδρομίας, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να

  • αξιολογήσει το επίπεδο των ικανοτήτων του και να προσδιορίσει την εργασιακή του προσωπικότητα και τα εργασιακά του κίνητρα. Στο στάδιο αυτό αξιολογούμε το δυναμικό του ατόμου με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία, προκειμένου η προσέγγιση μας να είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη.
  • διερευνήσει και να εντοπίσει νέες επαγγελματικές δυνατότητες, τις οποίες το άτομο διαθέτει αλλά δεν το γνωρίζει . Στο συγκεκριμένο στάδιο παρουσιάζονται στο άτομο οικογένειες επαγγελμάτων που ταιριάζουν στο εργασιακό του προφίλ.
  • να έλθει σε επαφή με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, καθώς και με εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές (career paths). Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να εξετάσουμε το περιβάλλον που θα κινηθεί το άτομο  και να αυξήσουμε την γνώση του αναφορικά με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το βήμα παρουσιάζονται εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές που συνδυάζουν τόσο την προϋπηρεσία του ατόμου, όσο και ρεαλιστικές επαγγελματικές επιλογές. Είναι σημαντικό στη διαμόρφωση των νέων επαγγελματικών προτάσεων να λάβουμε υπόψη, όσο περισσότερο μπορούμε, την επαγγελματική πορεία του ατόμου, ώστε να μην εκμηδενιστεί και να προτείνουμε επαγγελματικές επιλογές που είναι εφικτές.
  • να εντοπίσει ελλείψεις στην εκπαίδευση του και στην ανάπτυξη των δεξιότητες του σε σχέση με την νέα επαγγελματική του πορεία με τη χρήση κατάλληλων επιστημονικών εργαλείων.
  • να προετοιμαστεί κατάλληλα για να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις την νέα του επαγγελματική πορεία και να ανταποκριθεί επιτυχώς στις νέες εργασιακές απαιτήσεις. Στο σημείο αυτό συντάσσεται κατάλληλα το βιογραφικό σημείωμα, προσομοιώνονται συνθήκες επαγγελματικής συνέντευξης, μαθαίνουμε να εντοπίζουμε επαγγελματικές ευκαιρίες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες επαγγελματικές προκλήσεις,

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να επαναπροσανατολίσουν την καριέρα τους είτε  την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Παροχή συμβουλών για  Θέματα Καριέρας

Οι επιστήμονες και έμπειροι επαγγελματίες, με εξειδίκευση στην Αγορά Εργασίας και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, του οργανισμού My Future Career έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη για οποιαδήποτε θέματα αφορούν το χώρο εργασίας.

Σε εμάς μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιαδήποτε επαγγελματικό θέμα,  όπως π.χ., προαγωγών, συναδελφικών σχέσεων, σχέσεων με προϊσταμένους, σύνθεση ομάδων, στοχοθετήσεις και άλλα.

Δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής

«Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποδίδει την πλήρη επαγγελματική δυναμική κάθε ατόμου, ώστε καθένας να έχει τη δυνατότητα να αξιώνει  και να διεκδικεί θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες, τα προσόντα, τις επιθυμίες και την επαγγελματική του εμπειρία. Κατά αυτό τον τρόπο μπορεί να βιώνει δημιουργικότητα, επαγγελματική ικανοποίηση καθώς και κοινωνική ανέλιξη.»

Με αυτό το όραμα, οι  κατεξοχήν ειδικοί στα βιογραφικά σημειώματα, έμπειροι επαγγελματίες, με εξειδίκευση στην Αγορά Εργασίας και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, του οργανισμού My Future Career, είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις  δημιουργίας οποιουδήποτε Βιογραφικού Σημειώματος και  Συνοδευτικής Επιστολής. Λάβετε υπόψη ότι έχουμε δει χιλιάδες βιογραφικά σημειώματα κατά τη διάρκεια διαχείρισης διαδικασιών προσλήψεων. 

Είτε πρόκειται για έμπειρα στελέχη οποιαδήποτε ειδικότητας, για επιστήμονες, για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, για εργαζόμενους σε τεχνικά επαγγέλματα, είτε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορούμε να δημιουργήσουμε  το βιογραφικό σας σημείωμα και τη Συνοδευτική σας επιστολή, τόσο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΥΕΞΗΣ

Είναι σύνηθες άτομα με σημαντικά προσόντα να μην έχουν  πολύ καλή απόδοση σε επαγγελματικές   συνεντεύξεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα και σε τελική ανάλυση να μην μπορούν να αξιώσουν και να διεκδικήσουν αυτό που μπορούν από τη ζωή τους

Στο οργανισμό My Future Career, έχουμε αναπτύξει κατάλληλές τεχνικές και τεχνογνωσία για οποιαδήποτε επίπεδο, από απόφοιτο έως ανώτατο στέλεχος και για οποιαδήποτε φύση εργασίας, ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες σε επίπεδο υποψηφίου που θα του επιτρέπουν να αναδείξει τα προσόντα του.

Πιο συγκεκριμένα, πάνω σε πραγματικά σενάρια θέσεων εργασίας, οι  επιστήμονες και έμπειροι  επαγγελματίες με εξειδίκευση στην Αγορά Εργασίας και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του οργανισμού My Future Career, έχοντας διεξάγει χιλιάδες επαγγελματικές συνεντεύξεις, προσομοιώνουν συνθήκες πραγματικής συνέντευξης την οποία και μαγνητοσκοπούν. Στη συνέχεια την παρακολουθούν από κοινού συνεντευξιαζόμενος και  συνεντευκτής και αξιολογούν τα σημεία που απαιτούν βελτίωση. Τέλος, προτείνονται και δοκιμάζομαι εκ νέου σε συνθήκες πραγματικής συνέντευξης, ώστε να ενσωματωθούν στην πρακτική του υποψηφίου.

Αξιολόγησε και Ανέπτυξε τις δεξιότητες

Στην σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας, τη διαφορά ενός πολύ καλού από έναν άριστο εργαζόμενο την κάνει το επίπεδο των δεξιοτήτων του. Η διαχείριση του χρόνου,  η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η επικοινωνία, οι ηγετικές ικανότητες, η καινοτόμα σκέψη, οι οργανωτικές ικανότητες είναι μερικές από ένα μακρύ κατάλογο δεξιοτήτων, το επίπεδο των οποίων δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Στο οργανισμό My Future Career μπορείτε όχι μόνο να αναπτύξετε τις δεξιότητες σας μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά μπορείτε να αξιολογήσετε  το επίπεδο ανάπτυξης τους. Με επιστημονικά εργαλεία μπορείτε να μετρήσετε το επίπεδο των δεξιοτήτων σας ώστε να προχωρήσετε στοχευμένα στην ανάπτυξη τους. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να συγκριθείτε με προφίλ επιτυχημένων επαγγελματιών σε διάφορους χώρους και να εντοπίσετε με μεγάλη ακρίβεια τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξετε, ώστε να διεκδικήσετε με περισσότερες πιθανότητες το  μονοπάτι καριέρας που επιθυμείτε.

Καλέστε μας !