Μενού Κλείσιμο

Εκπαιδευτικοί Φορείς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Υπηρεσίες για φροντιστήρια, σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς

Ημερίδα για του μαθητές και γονείς με τίτλο «Μαθητές σήμερα……. επιτυχημένοι  επαγγελματίες αύριο»

Ενδεικτική θεματολογία

  • Η αγορά εργασίας του σήμερα και του αύριο
  • Απαιτούμενες δεξιότητες του σήμερα και του αύριο
  • Επιλογές σπουδών και επαγγέλματος
  • Νέο λύκειο, εξεταστικό σύστημα και επιστημονικά πεδία
  • Ανάλυση σχολών όλων των επιστημονικών πεδίων
  • Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων σχολών

Παροχή υπηρεσιών  επαγγελματικού προσανατολισμού

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού που περιλαμβάνει τη χορήγηση του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Ariston, του παλαιότερου και εγκυρότερου εργαλείου στην Ελληνική αγορά, σε πολυάριθμό πλήθος μαθητών και την πλαισίωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών από ενημέρωση σχετικά με την παρούσα αγορά εργασίας και τις μελλοντικές εξελίξεις από έμπειρους επιστήμονες και ειδικούς στην αγορά εργασίας και στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Συμβουλευτική Διαχείρισης Άγχους

Η ομάδα Συμβούλων Σταδιοδρομίας του My Future Career παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη διαχείριση καταστάσεων άγχους να λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη.

Συμβουλευτική Ορθής Μελέτης

Οι έμπειροι Σύμβουλοι του οργανισμού My Future Career έχουν την γνώση, ώστε να βοηθήσουν να γίνει η διαδικασία της μελέτης, παραγωγική και ευχάριστη, με τη βοήθεια επιστημονικών εργαλείων, απαλλάσσοντας τόσο τους γονείς όσο και τους μαθητές από αναποτελεσματικές, κουραστικές και πολύωρες προσεγγίσεις.

Συμβουλευτική Παραγωγικής Διαχείρισης Χρόνου

Ο οργανισμός My Future Career δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν να ιεραρχούν αποτελεσματικά τις προτεραιότητες τους που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγική διαχείριση του χρόνου τους και κατά επέκταση μια ισορροπημένη ζωή.

Καλέστε μας !